Helpen veranderen met een spirit of inquiry

Voor een uitgebreide beschrijving van de workshops, klik hier.Edgar Schein (1928) is sociaal psycholoog en emeritus hoogleraar management aan de MIT Sloan School of Management. Als een “scholar-practitioner” heeft hij altijd bewogen tussen theorie en praktijk vanuit een overtuiging dat relevante, behulpzame theorie verankerd is in praktische ervaring.
In zijn recent werk over “humble consulting” (2018) constateert Schein dat de huidige complexe en urgente vraagstukken om een adviesbenadering vragen die gebaseerd is op nieuwsgierigheid, commitment, zorg en openheid naar de cliënt. Hiermee appeleert hij aan een fundamentele waarde van organisatieontwikkeling, namelijk de “spirit of inquiry”.
In deze workshop reflecteren we op onze eigen praktijk met de vraag hoe het ons lukt om met een onderzoekende houding te helpen veranderen. Vervolgens gaan we aan de slag met “onderzoekende dialoog” als een micro-praktijk van organisatieontwikkeling. Kunnen we in gesprek met de ander aandachtig zijn voor wat zich in het hier en nu tussen ons ontvouwt? We staan stil bij hoe we leren te veranderen in zorgvuldige ontmoeting. Wat maakt krachtig? Wat is kwetsbaar?

Workshopoverzicht