Hanteerbare uitdagingen!?

Wilfred Bion en Donald Winnicot door Odette Moeskops

Leiden en interveniëren is doorgaans spanningsvol voor betrokkenen en daarmee de kunst van hanteerbare uitdagingen. Door wat te spannend is, kan weerstand onnodig oplopen, kunnen ongewenste patronen ontstaan; bij wat te weinig spannend is, kan wat nodig is niet van de grond komen. Wat ‘hanteerbare uitdagingen’ zijn is steeds wikken en wegen. Zelf doe ik dit aan de hand van de concepten ‘holding’ en ‘containment’. Ik sta daarin op de schouders van W.R. Bion (‘containment’) en D. Winnicott (‘holding’), de founding fathers van deze psychoanalytische ideeën. Aan de hand van vele concrete voorbeelden, uit mijn eigen dagelijkse werk als interventionist, opleider of coach, gaan we in gesprek en zal ik het gebruik illustreren.

Voor een uitgebreide beschrijving van de workshops, klik hier.

Workshopoverzicht